Регламент

Загальні положення

Кінофестиваль «КіноДок» (далі – фестиваль) проводиться в обласних центрах України один раз на рік. У фестивалі беруть участь українські і зарубіжні аматорські та професійні творчі колективи.

Фестиваль є конкурсним. Поза конкурсом відбуваються кінопокази фільмів відомих кінорежисерів, зустрічі з творчими особистостями, майстер- класи митців.

1. Мета Фестивалю

 • виховання почуття патріотизму та любові до рідної країни, шанобливого ставлення до її історії, національних та культурних традицій;
 • презентація актуального й художньо талановитого кінематографа, створеного українськими та закордонними митцями;
 • розвиток аматорського кіномистецтва, пошук нових композиційних та сюжетних творчих рішень із застосуванням інноваційних форм та технічних засобів.

2. Умови та порядок проведення Фестивалю

Перший кінофестиваль «КіноДок» відбувся 20-22 травня 2016 року у місті Чернігів, Чернігівської області, Україна.

До участі у фестивалі приймаються роботи документально-публіцистичного жанру тривалістю до 40 хвилин з якісним музично-звуковим оформленням, титрами, виконаними українською мовою, записані на DVD-носіях (у двох примірниках).

Від кожної творчої групи приймається не більше однієї роботи.

Роботи, тривалість яких перевищує ліміт часу, за погодженням оргкомітету, можуть бути допущені до позаконкурсного перегляду. В разі подачі декількох фільмів одного автора, записаних на одному відеоносії, зазначається черговість їх розташування і вказується точний хронометраж.

Роботи, у яких не дотримано вимог цього Положення, або які виконано в цілях політичної реклами, до участі у фестивалі не допускаються.

Кращі фільми фестивалю будуть демонструватись в ефірі українських та зарубіжних телеканалів.

Надіслані на конкурс роботи залишаються в архіві оргкомітету фестивалю і авторам не повертаються.

Перебування учасників у м. Чернігів під час роботи фестивалю – за рахунок фестивалю.

3. Учасники Фестивалю

 • творчі колективи професійних кіностудій та телерадіокомпаній;
 • аматорські творчі кіновідеооб’єднання, клуби, гуртки тощо;
 • окремі автори (професіонали та аматори).

Згідно з умовами Положення, не пізніше (число, місяць) 2016 року бажаючим взяти участь у Фестивалі, необхідно направити в Оргкомітет Фестивалю заявку на участь за формою, наведеною у додатку, а також копію фільму.

Ґрунтуючись на отриманих заявках, Оргкомітет складає графік перегляду членами Журі і повідомляє номінантів не пізніше ніж за 7 днів про місце і час перегляду.

У разі неможливості прибуття на Фестиваль Учасник зобов`язаний письмовим повідомленням сповістити про це Оргкомітет Фестивалю не пізніше ніж за 3 дні.

Кращі екранні роботи і їх автори будуть заохочені згідно з рішенням Журі Фестивалю.

Учасник несе відповідальність за порушення авторських та суміжних прав при наданні для участі у Фестивалі творів чи фрагментів творів не власного написання, підписаних своїм іменем.

4. Порядок подачі заявок для участі у Фестивалі

Заявка на участь у Фестивалі оформлюється на сайті фестивалю.

У разі оформлення заявки від колективу її заповнює уповноважена особа, з якою у подальшому здійснюватиметься контакт під час проведення Фестивалю.

Заповнення усіх пунктів заявки є обов`язковим. Якщо заявка не заповнена або заповнена частково, вона не розглядатиметься.

Заявки, отримані Оргкомітетом після закінчення терміну подачі заявок, не розглядатимуться.

Заявки перевіряються щодо їх повної відповідності всім вимогам даного Положення та реєструються в Оргкомітеті. Після реєстрації кожний Претендент стає Учасником Фестивалю.

Заявки на участь у Фестивалі дійсні протягом усього часу його проведення.

Офіційні заявки на участь у фестивалі (зразок додається), творчі роботи та анотації до них подаються в оргкомітет.


5. Визначення та нагородження переможців

Номінації та переможців кінофестивалю визначає журі.

Переможці нагороджуються спеціальними статуетками та грошовими преміями відповідно до встановленого призового фонду.

Номінації фестивалю:

 • Ґран-прі фестивалю
 • Короткометражні фільми (до 45 хвилин) : перше, друге й третє місце
 • Повнометражні фільми (від 45 хвилин і більше) : перше, друге й третє місце


6. Робочі органи Фестивалю

Робочими органами Фестивалю є: Організатор, Фестивальна рада, Організаційний комітет і Журі.

6.1. Організатор Фестивалю. Функції, права, обов`язки та відповідальність

Організатор:

Співорганізатори:

6.1.1. Функції організатора Фестивалю

 • прийняття рішення про проведення міжнародного кінофестивалью патріотичного кіно «Кінодок»;
 • призначення, кооптація та розпуск Оргкомітету Фестивалю;
 • підбір і погодження кандидатур Голови і складу Журі Фестивалю.

6.1.2. Права організатора Фестивалю

 • здійснення загального контролю за перебігом Фестивалю.

6.1.3. Обов`язки організатора Фестивалю

 • забезпечення належними умовами роботи Оргкомітету, Журі Фестивалю.

6.1.4. Відповідальність організатора Фестивалю

Організатор несе відповідальність за відсутність належних умов для роботи Оргкомітету, Журі Фестивалю, учасників та гостей.

6.2. Оргкомітет Фестивалю. Функції, права, обов`язки та відповідальність

Голова Оргкомітету – Левківська Ганна Вікторівна

Члени Оргкомітету:

6.2.1. Функції оргкомітету Фестивалю

 • розробка та коригування даного Положення і пакета документів щодо проведення Фестивалю за погодженням з Організатором;
 • координація роботи щодо проведення Фестивалю;
 • збір документів, що надаються, перевірка відповідності їх оформлення вимогам, передбаченим даним Положенням, та реєстрація заявок на участь у Фестивалі;
 • створення комп’ютерної бази даних, доповнення її протягом усього часу проведення Фестивалю:

1. Заявки Претендентів;

2. Інформація про Претендентів і Учасників за напрямами Фестивалю, у тому числі фото- та відеоматеріали;

3. Список Учасників за кожною номінацією;

4. Список фіналістів (лауреати, нагороджені)

 • формування складу Журі з числа незалежних висококваліфікованих професіоналів;
 • організація роботи Журі під час проведення Фестивалю;
 • забезпечення Фестивалю інформаційною підтримкою (робота з інформаційними партнерами, проведення прес-конференцій, розміщення матеріалів на офіційному сайті Фестивалю);
 • організація та проведення підсумкових заходів, заохочення номінантів Фестивалю;
 • прийняття інших організаційних рішень та контроль за їх виконанням.


6.2.2. Права оргкомітету Фестивалю

Оргкомітет має право:

 • відмовити Претенденту в участі у Фестивалі при невідповідності оформлення документів, запропонованих робіт або номерів вимогам даного Положення;
 • виключити з числа Учасників за порушення правил, встановлених даним Положенням;
 • делегувати своїх представників до складу Журі;
 • за погодженням з Організатором запроваджувати додаткові номінації та види заохочення Учасників Фестивалю;
 • використовувати конкурсні роботи після закінчення Фестивалю з обов’язковим посиланням на авторів без узгодження з ними.


6.2.3. Обов`язки оргкомітету Фестивалю

Оргкомітет зобов`язаний:

 • створити рівні можливості та однакові умови для всіх Учасників;
 • забезпечити відкритість проведення Фестивалю;
 • створити умови щодо оперативної роботи Журі та забезпечення його незалежності;
 • вжити заходи щодо нерозголошення раніше встановленого часу відомостей про попередні результати та про остаточні підсумки Фестивалю;
 • забезпечити повне виконання покладених функцій.

6.2.4. Відповідальність оргкомітету Фестивалю

Оргкомітет несе відповідальність:

 • за порушення вимог і умов даного Положення, правил та процедури підготовки й проведення Фестивалю;

Оргкомітет не несе відповідальності:

 • за неточні або недостовірні відомості, надані Учасником;
 • за порушення авторських і суміжних прав, якщо Учасник надав інтелектуальні не власні матеріали та (або) не отримав дозвіл від авторів та (або) уповноважених ними осіб чи організацій.

6.3. Журі Фестивалю

Журі Фестивалю формується Оргкомітетом Фестивалю.

До складу Журі входять від п’яти членів.

До складу Журі можуть входити члени Оргкомітету, делеговані ним; Голову Журі запрошує Оргкомітет Фестивалю; Журі має право зняти з перегляду номери, які не відповідають вимогам даного Положення; після обговорення виступів на перегляді (прослуховуванні) воно приймає рішення щодо участі у підсумковому заході та заохочення кращих виконавців.

7. Інформаційна підтримка

Інформаційна підтримка здійснюється інформаційними партнерами, які виявили інтерес до Фестивалю.

Координує цю роботу Організаційний комітет Фестивалю.

Матеріали Фестивалю розміщуються у мережі Інтернет на офіційному сайті та соціальних сторінках Фестивалю, а також на сторінках сайтів, що інформаційно підтримують Фестиваль.